+7(924)170-45-92 

               г.Якутск, ул.Кирова 30 , ТЦ Силуэт 

              Instagram : @LAPLANDIYA_YKT

            Instagram : @VREMENA_GODA_YKT

              E-mail : Shuba-ykt@yandex.ru

ШАПКИ ИЗ НОРКИ

3200 руб 5490 руб
2200 руб 5490 руб
5490 руб 10000 руб
2500 руб 5500 руб
1900 руб 4500 руб
54320 руб 67900 руб
13200 руб 16500 руб