+7(924)170-45-92 

               г.Якутск, ул.Кирова 30 , ТЦ Силуэт 

              Instagram : @LAPLANDIYA_YKT

            Instagram : @VREMENA_GODA_YKT

              E-mail : Shuba-ykt@yandex.ru

ШАПКИ МЕХОВЫЕ

7500 руб 15000 руб
8500 руб 15000 руб
12000 руб 15000 руб